Vakkeuse 2021

Akademie

11/6/2020 | KHS

Vakkeuse vir 2021

UNIEKE GELEENTHEID VIR ALLE KHS’ERS

Ons aanvaar dit sommer as vanselfsprekend, maar danksy KHS se besondere roosterprogram is dit vir ons leerlinge moontlik om elkeen 'n eie, unieke kombinasie vakke te kies vir die senior fase (graad 10, 11 en 12).  Jy kan dus enige kombinasie vakke kies solank dit nie bots met die  riglyne van die Onderwysdepartement nie (soos om bv. Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid saam as vakke te neem).  Elke leerling ontvang dus 'n eie, persoonlike rooster wat teoreties kan verskil van dié van elke ander leerling in die skool.

En KHS se 19 keusevakke bied so 'n wye verskeidenheid dat dit die beste vertrekpunt is om drome oor bykans enige toekomstige beroep waar te maak.

Kom toets ons gerus!


comments powered by Disqus